Přejít k poptávce

Roletové překlady YRP a RONO

Slouží pro občanské a bytové stavby pro umístění venkovní předokenní roletové schránky s možností dodatečné montáže rolety.

PŘEKLAD YRP

Nosné roletové překlady YRP jsou nosné překlady sendvičového charakteru, které jsou tvořeny nosným ocelovým jádrem a pohledové vrstvy z tvárnic YTONG z venkovní strany a z vnitřní strany je obložena tvárnicí MULTIPOR tl.120mm. Ocelové jádro nosného překladu obsahuje vnitřní prostor pro předokenní roletovou schránku nebo pro venkovní žaluzii. Roletové překlady jsou nosné prvky, které jsou navrženy pro zatížení betonovými nebo keramicko betonovými stropy, zdivem a vlastní hmotností.

Hlavní výhody

 • Je navržen v systému YTONG – ideální podklad pro omítky – plášť tvoří stejný podklad jako okolní zdivo
 • Usazuje se na zdivo tloušťky 300mm, 375mm, 450mm a 500mm
 • Překlad je nosný a plně vyhovuje statickým parametrům
 • Překlad umožňuje spojení s věncem
 • Tepelný odpor je 2,67 m2K/W
 • Prostor pro roletu je 180mm šířka a 237mm výška
 • Je vhodný pro montáž předokenních rolet a žaluzií
 • Rolety je možné montovat dodatečně
 • Ovládání ruční nebo elektrické

PRODUKTY YRP

OznačeníDélka (cm)Max. světlost otvoru (cm)Délka uložení (cm)
YRP 18/60906015
YRP 18/901209015
YRP 18/12015012015
YRP 18/15018015015
YRP 18/18022018020
YRP 18/21026021025
YRP 18/24030024030
YRP 18/27033027030

TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE PŘEKLADU YRP

 1. Materiály: nosná konstrukce z oceli S235
 2. Izolační vrstvy:
  desky YTONG tl. 50 mm z materiálu P4 – 500 na vnějším povrchu překladu
  desky MULTIPOR tl.120mm na vnitřní straně překladu
 3. Velikost prostoru pro roletovou schránku je 180 x 237 mm
 4. Tepelný odpor: R = 2,65 m2 K/W přes vnější stěnu
 5. Hmotnost: 49 kg/m
 6. Pro sílu zdí 375, 400 mm; speciální pro 300 mm, 440 mm
 7. ATYP – zalomené prosklené stěny až do délky 4000mm a další tech. řešení dle požadavku zákazníka.

Rozměry

OznačeníDélka (cm)Max. světl. otvoru (cm)Délka uložení (cm)Hmotnost (kg)
YRP 18/6090601547
YRP 18/90120901559
YRP 18/1201501201573
YRP 18/1501801501586
YRP 18/18022018020105
YRP 18/21026021025123
YRP 18/24030024030136
YRP 18/27033027030153

 

Dovolené zatížení překladu

Délka překladu (mm)délka uložení (mm)Max. světlost (mm)Návrhové zatížení fd(kN/m)Char. hodnota zatížení při uložení na roznášecí betonový podklad fn1 (kN/m)
9001506007660
12001509005745
150015012004636
180015015003829
220020018004232
260025021004434
300030024003527
330030027002620

MANIPULACE A ZPŮSOB ZABUDOVÁNÍ PŘEKLADU YRP

Manipulace

Manipulace je povolena pouze za čela překladů u překladů od celkové délky 2,2m tj YRP 18/180 a delších jsou překlady opatřeny manipulačními oky z betonářské oceli průměru 6 mm.

Způsob zabudování

 • překlad se osazuje do zdící malty YTONG
 • překlad se uloží tak, že u vnějšího líce stěny je strana s nápisem YTONG YRP ( u vnitřního líce je strana s deskou MULTIPOR)
 • na překlad se osadí stropní konstrukce ( např.stropní panely SPIROLL, skládaný strop –nosníky a vložky, Ytong-panely, atd.), je nutno dodržet min.uložení stropní konstrukce 240 – 270 mm s ohledem na použitý typ stropu . Dále věncovka, vloží se výztuž věnce a zabetonuje se stropní deska současně s věncem betonem C25/30.
 • překlady jsou určeny pro zdivo tloušťky 300 , 375 a 499 mm; při síle 300 mm je nutno toto konzultovat s výrobcem TEMA Klášterec n.O. s.r.o.
 • pokud je nutné věnec vytvořit v úrovni překladu je toto možné , ale je nutné na konce navařit vhodné příložky pro spojení s pruty věnce.

DOPRAVA PŘEKLADŮ

Podmínky pro přepravu:

Od 0 do 5bm překladů – cena dopravy 2.500,- Kč + DPH
Od 5,1bm do 15bm – cena dopravy 1.500,- Kč + DPH
Od 15,1bm doprava zdarma
Platí po celé ČR.


PŘEKLAD RONO

Keramobetonová překlady RONO A (vnitřní nosné) a RONO B (vnější roletové) se používají ve spojení se ztužujícím věncem a překlady 23,8 jako nosné prvky nad okenní otvoty ve vnějších stěnách zděných konstrukcí pro umístění venkovní předokenní roletové schránky s možností dodatečné montáže rolet.

Hlavní výhody:

 • ve spojení se ztužujícím věncem a překlady 23,8 plně staticky účinné
 • vhodné pro všechny tlouštky vnějších stěn od 365 do 440 mm
 • vysoká únosnost pro všech narozpětí
 • stejná výška jako u cihelných bloků
 • ideální podklad pod omítku
 • pro rolety do otvoru šířky max. 2750 mm
 • pro rolety do otvoru výšky max. 2650 mm
 • možnost dodatečné montáže rolety a výměny rolet
 • optimální poloha okna vůči parapetu

PRODUKTY RONO

Označení překladuDélka (mm)Uložení (mm)Světlost (mm)q (kN/m)hmotnost
(kg)
RONO A+B 100100012575032,0131
RONO A+B 1251250125100032,0159
RONO A+B 1501500125125032,0187
RONO A+B 1751750125150032,0216
RONO A+B 2002000200160032,0251
RONO A+B 2252250200185032,0279
RONO A+B 2502500250200032,0329
RONO A+B 2752750250225032,0359
RONO A+B 3003000250250026,5389
RONO A+B 3253250250275026,5419

TECHNICKÉ ÚDAJE

RONO překlady se vyrábějí z cihelných tvarovek tvořících podklad pod omítku a zároveň obálku pro železobetonovou nosnou část překladů.

RONO ARONO B
Beton třídyC 20/25Beton třídyC 20/25
Výztuž – nosná2x R 14 mm (10 505)Výztuž – nosná4x R 10 mm (10 505)
Výztuž – spřáhovací1x R 6 (8) mm
(10 505) po 180 mm
Výztuž – spřáhovací2x 4 mm po 360 mm po 180 mm
pro překlady dl. 1750 mm a delší (nerezová ocel DEHA)
Rozměry překladu (š×v×d)100 x 240 x 1000 a 3250 mmRozměry překladu (vd)215 x 240 x 1000 až 3250 mm
Hmotnostcca 35 kg/mRozměry schránky ( x v x d)175 x 150 x 770 až 2770 mm
(podle max. světlosti překladů)
Součinitel tepelné vodivosti1,00 W/(mK)Hmotnostmax. 74 kg/m

Reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: RONO A – R 120 DP1 | RONO B – R 60 DP

Překlady s vápenocementovou omítkou tl. 20 mm nanesenou na upevněné pletivo:

RONO A i B – R 180 DP1 (ČSN EN 13501-2, ČSN 73 0810)

ZPŮSOB ZABUDOVÁNÍ

S překlady RONO se manipuluje pomocí závěsných ok zabudovaných na koncích překladů. Překlady RONO se osazují do lože z cementové malty – nosný překlad RONO A do vnitřního líce a roletový překlad RONO B do vnějšího líce obvodové stěny. Složený překlad je nutné podepřít montážními podporami – RONO A podepřít pod každým stropním nosníkem uloženým na překlad, RONO B při délce překladu do 2500 mm včetně jednou podporou uprostřed, u delších dvěma podporami v třetinách světlého rozpětí.

Mezi překlady se vloží svislá tepelná izolace takové tloušťky, aby zcela vyplnila mezeru mezi oběma překlady (u stěn tloušťky 440 mm se mezi RONO překlady osadí překlad 23,8). Na takto přichystaný překlad se uloží stropní konstrukce tvořená keramobetonovými nosníky a cihelnými vložkami. V místě uložení stropních nosníků na překladu RONO A se z překladu odstraní překážející přahovací výztuž tak, aby nosníky bylo možné na překlady osadit. Odstraněním této výztuže nedojde ke snížení únosnosti, neboť je do překladu zabudována ve dvojnásobném počtu oproti požadavku statického výpočtu.

Po uložení stropních vložek MIAKO se do vnějšího líce stěny nad překlad RONO B osadí překlad 23,8 stejné délky, ke kterému se zevnitř přísadí svislá tepelná izolace. Mezi tuto izolaci a konce stropních nosníků se umístí vodorovná tepelná izolace tak, že se napíchne na trny z nerezové oceli (vyvěšovací výstuž), pokus je jimi překlad RONO B vybaven (délky překladu 1750 až 3250 mm). Spřahovací výztuž vyčnívající z překladů RONO A se konstrukčně sváže s výztuží ztužujícího věnce, který je součástí stropní desky, v místě jejího uložení na svyslou nosnou konstrukci a celý styk se zalije betonem minimální třídy C 16/20 současně se stropní deskou. Tímto způsobem je zajištěna plná únosnost složeného roletového překladu.

Pro výztuž ztužujícího věnce nad roletovým překladem RONO jsou stanoveny tyto minimální požadavky:
Horní výztuž – pokud na základě statického výpočtu pro konkrétní případ nebude určeno jinak, umístí se v horní části věnce min. 3x V 10 pro překlady do délky 2500 mm a min. 3x V 16 pro překlady délky 2750 až 3250 mm. Délka prutů V 16 se rovná minimálně délce překladu + 2 x 700 mm, přičemž musí být zajištěno řádné spojení této výztuže s výztuží věnce. Spodní výztuž – doporučují se minimálně 3x V 10 ( 1 prut V 10 privléci okem spřahovací výztuže překladu RONO A). Třmínky ztužujícího věnce nad překladem RONO – doporučuje se V 6 po 150 mm.

DOPRAVA PŘEKLADŮ

Podmínky pro přepravu:

Od 0 do 5bm překladů – cena dopravy 2.500,- Kč + DPH
Od 5,1bm do 15bm – cena dopravy 1.500,- Kč + DPH
Od 15,1bm doprava zdarma
Platí po celé ČR.

Na vaše dotazy vám odpoví

Milan Eichler


Nezávazná poptávka

Rádi vám na základě bližších informací a podkladů připravíme nabídku na míru.

Přejít k poptávce